ประวัติผู้จัดทำ

ชื่อ     น. ส.  วนิดาภรณ์       คำนวล        ชั้น ม.6/3     เลขที่   27

ชื่อเล่น     แพรว       อยู่โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐอนุสรณ์

ชื่อ    น. ส.    กมลวรรณ     ชูผล      ชั้น  ม.  6/3     เลขที่    36

ชื่อเล่น    อาย    อยู่โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐอนุสรณ์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s